Barry Naylor

Barry začal pracovat ve společnosti CSI v roce 2000 jako výkonný ředitel naši pobočky ve Velké Británii a v roce 2008 byl povýšen na celoevropského ředitele. V roce 2016 byl jmenován mezinárodním kontrolorem a je zodpovědný za credit risk pro naše evropské pobočky. Před jeho působením v CSI pracoval Barry v komerčním bankovnictví. V roce 1986 získal bakalářský titul z Dějepisu a Ekonomie s vyznamenáním na University of Lancaster a v roce 1998 magisterský titul v podnikovém hospodářství se specializaci na finanční služby na Sheffield Hallam University.