Jak leasing od společnosti CSI zefektivnil náklady pro organizaci v telekomunikačním sektoru

Se společností CSI spolupracujeme v oblasti leasingu našeho ICT od r. 2005 a až do dnešního dne nám poskytovala a poskytuje profesionální, efektivní a lehce řiditelný leasingový program.

Nedávno nám byla nabídnuta možnost leasingu od výrobců, ale když společnost CSI souhlasila, že zahrne jakékoliv zařízení výrobců do existujícího leasingu, ukázalo se, že je nákladově efektivnější využít CSI.

Jednou z mnoha výhod jejich služeb je ta, že když oznámíme našemu Leasing manažerovi CSI, od koho chceme koupit zařízení, faktura za toto zařízení se zařadí přímo od dodavatele a to nám ušetří čas v náročném období.

Doufáme, že CSI bude i nadále poskytovat efektivní leasingové služby.

IT Manager, organizace v telekomunikačním sektoru v České rep.