Recyklování

Postupy, které jsou přátelské k životnímu prostředí.

Co se stane s Vaším pronajatým majetkem, který jste vyřadili? Pokud to nevíte, Vaše organizace by mohla být vystavena riziku. Právní pokuty a špatná publicita, které vznikají v případě nesprávného nakládání se zařízením, jsou vážné a neměly by se brát na lehkou váhu. Nedejte se nachytat.

Ve společnosti CSI se nejprve zaměřujeme na nejlepší způsob recyklace-opětovné použití zařízení po důkladném vymazání dat a jeho další prodej. Nicméně v případě, že IT zařízení nelze prodat, společnost CSI vybere klíčové komponenty na náhradní díly a zbylý odpad se recykluje v souladu se současnou legislativou.

Prostřednictvím našich partnerů se snažíme plně demontovat zastaralé a vadné zařízení odpovědným způsobem, přičemž v plném rozsahu dodržujeme Směrnici OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízení).